انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000

تلفن مرکز: 05135008000

نام بخش / واحد
داخلی

دفتر ریاست

510

مشارکتهای مردمی

512

مددکاری

511

کلینیک پزشکان

100

پذیرش مرکزی

528

اسناد پزشکی رادیوتراپی

450

شیمی درمانی

535

آزمایشگاه

540

تصویربرداری (سی تی اسکن - فلوروسکوپی - سونوگرافی - رادیولوژی - سنجش تراکم استخوان - ماموگرافی)

720

ام آر آی ( تلگرام و واتساپ: 09381445979 )

777

داروخانه

560

رسیدگی به شکایات-روابط عمومی

520