انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000

واحد IPD

جهت آشنايي شما با قوانين و آداب و رسوم اداري جاري بيمارستان ها و مراکز درمانی در ايران و به منظور تسريع و تسهيل مراحل مختلف انجام امور، واحدي تحت عنوان بيماران بين الملل (IPD) در مجموعه های درمانی فعاليت مي نمايد. این واحد تمامی تلاش خود را برای تسهیل روند درمان شما از زمانی که تصمیم به درمان در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا(ع) دارید تا پایان درمان و اقامت شما برای درمان خواهد نمود.

جهت ارتباط با كارشناس این واحد مي توانيد با شماره هاي ذيل تماس بگيريد.

 كارشناسان بيماران بين الملل: زهرا احمدی

شماره تلفن مستقیم: 989398220794+

آدرس ایمیل: ipd@rroc.ir