انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )

عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

سونوگرافی

  • سونوگرافی يك تكنيك تصويربرداری تشخیصی با استفاده از امواج فراصوت است.
  • در این مرکزانواع سونوگرافی ها و سونوگرافی کالرداپلر (بررسی عروق) انجام می شود.