انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000

راهنمای دریافت نوبت حضوری و اینترنتی

  • برای دریافت نوبت از پزشکان به دو صورت می توان اقدام کرد:

به صورت حضوری و با در دست داشتن مدارک پزشکی

  • به صورت اینترنتی

24 ساعت قبل از حضور پزشک (از ساعت 9 صبح تا 19:00)، نوبت دهی برای پزشک مورد نظر بر روی سامانه sina.rroc.ir فعال می شود. این سامانه برای بیماران در حال درمان فعال است.

گام اول: پزشک خود را جستجو کنید و بر روی رزرو نوبت کلیک نمایید.

گام دوم: کد ملی / شناسه یکتا خود را وارد نمایید و بر روی آیکون جستجو کلیک نمایید.

گام سوم: مشخصات خود را با مشخصات ظاهر شده، مطابقت دهید و در صورت صحیح بودن، نسبت به پرداخت وجه به صورت اینترنتی اقدام نمایید.

گام چهارم: در روز مراجعه، با در دست داشتن کارت سبز خود، به پذیرش جهت تایید نوبت، مراجعه فرمایید.