انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000

داروخانه

داروخانه دارای مجوز ارایه کلیه داروهای خاص از جمله: شیمی درمانی، ام اس، دیالیزی و نیز داروهای مسکن مخدر از معاونت غذا و داروی استان می باشد و تمامی داروهای کمیاب را تهیه می نماید.

ساعت كاری داروخانه روزهای کاری هفته به غیر از پنجشنبه ها از ساعت 8:30 صبح الی 19:30می باشد.

ساعت كاری داروخانه روزهای پنجشنبه از ساعت 8:30 صبح الی 16:30می باشد.