انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000
14 آذر 1402 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

دکتر شهره سعید

فوق تخصص جراحی آنکولوژی زنان

14 آذر 1402 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

دکتر مجید محسنی

فوق تخصص آنکولوژی اورولوژی

13 آذر 1402 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

دکتر مهدیه دیانی

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی

13 آذر 1402 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

دکتر مهری شاه‌آبادی

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی

13 آذر 1402 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

دکتر فاطمه نصرتی

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی

13 آذر 1402 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

دکتر سیدامیر آل‌داود

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی

13 آذر 1402 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

دکتر میترا فضل ارثی

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی

13 آذر 1402 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

دکتر کاظم انوری

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی

13 آذر 1402 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

دکتر محبوبه صادقی

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی

13 آذر 1402 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

دکتر پیام ایزدپناهی

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی