انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000
مهارت های ما

شما می توانید به متخصصان مدیفای اعتماد کنید

تومور شناسی
87 %
زنان و زایمان
65 %
توانبخشی
92 %
تیم ما

آشنایی با پزشکان مجموعه

doctor-template
مامایی
doctor-template

دکتر شهره سعید

فوق تخصص جراحی آنکولوژی زنان
فوق تخصص جراحی آنکولوژی زنان
doctor-template

دکتر مجید محسنی

فوق تخصص آنکولوژی اورولوژی
فوق تخصص آنکولوژی اورولوژی
doctor-template
روانشناس
doctor-template
روانشناس
doctor-template
پزشک عمومی
doctor-template
پزشک عمومی
doctor-template
پزشک عمومی
doctor-template

دکتر مهدیه دیانی

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی
متخصص رادیوتراپی-انکولوژی
doctor-template

دکتر مهری شاه‌آبادی

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی
متخصص رادیوتراپی-انکولوژی
doctor-template

دکتر فاطمه نصرتی

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی
متخصص رادیوتراپی-انکولوژی

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با 021123456789