آخرین اخبار
دکتر مهرابی بهار به همراه جمعی از معاونان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن حضور در مرکز از تجهیزات منصوبه جدید شامل دستگاه های ام آر آی، سی تی اسکن و شتاب دهنده پنجم و همچنین از پروژه ساختمان بیمارستان انکولوژی عباس ناظران بازدید کردند.
جلسه "بازآموزی حفاظت در برابر پرتو" توسط واحد بهداشت پرتو مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) برگزاری شد.
آزمایشگاه تحقیقات درمانی ژنتیک سرطان انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد برگزار می کند.
درحال حاضر گروه فیزیک این مرکز در حال جمع آوری اطلاعات دزیمتریک دستگاه (روشی برای محاسبه دز جذب شده پرتوها) برای مدل کردن آن در سیستم طراحی درمان می باشد.
یکی از اهداف آزمایشگاه تحقیقاتی و درمانی ژنتیک سرطان، آموزش نیروهای داوطلب جهت ارتقا سطح دانش علمی و فنی در زمینه های آزمایشگاهی می باشد. لذا برای نیل به این هدف کلاس های آموزشی ارتقا سطح علمی برای دانشجویان، علاقه مندان و پرسنل مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) توسط این مرکز انجام می شود....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید