انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا ( ع )
تلفن 05135008000

اوستین گرین

متخصص داخلی ، پزشک اورژانس
کار از سال 1386

نورمن کالینز

جراح ، متخصص قلب
کار از سال 1366
doctor-template

دکتر یاشا مخدومی

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی
doctor-template

دکتر رضا پرتویی

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی
doctor-template

دکتر غلامحسین نوفرستی

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی
doctor-template

دکتر سیاوش زاهد انارکی

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی
doctor-template

دکتر فاطمه همایی

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی
doctor-template

دکتر امیر امیرآباد

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی
doctor-template

دکتر آرمین سعیدی

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی
doctor-template

دکتر فاطمه ورشویی تبریزی

متخصص رادیوتراپی-انکولوژی