عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

رادیولوژی

خدمات رادیولوژی در بخش تصویربرداری مركز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) با دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال انجام می شود.
کلیه خدمات رادیولوژی از قبیل:
  • رادیولوژی از کلیه قسمت های مختلف بدن
  • عکس رنگی کلیه (IVP)
  • عکس رنگی مری ـــ معده ــ اثنی عشر(UGI)
  • عکس رنگی مری (B.S)
  • عکس رنگی روده بزرگ (باریم انما)

ساعت کاری این بخش روزهای کاری هفته از ساعت 7:30 الی 19:30 می باشد. جهت هماهنگی با شماره 35224472 تماس حاصل فرمایید.
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید