عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان
بخش ها» آموزش بیمار

واحد آموزش بیماران

واحد آموزش بیماران:

واحد آموزش بيماران مركز جهت رسيدن به اهداف خود با ارائه آموزش هاي لازم، هر چه بيشتر از دغدغه هاي بيماران و خانواده آنان در مسير درمان كاسته و شرايطي را براي بيماران فراهم می آورد تا با آرامش بيشتر دوره درمان را طي كند. بيماراني كه براي درمان به اين مركز مراجعه مي نمايند قبل از شروع درمان به واحد آموزش ارجاع داده شده تا با توجه به نوع درمان، آموزش هاي لازم قبل، حين و بعد از درمان را جهت ارتقا كيفيت زندگي و كاهش عوارض ناشي از درمان ها و نيز مديريت عوارض جانبي فرا گيرند.

هدف از آموزش بیمار:

 • توانمندسازي جامعه
 • کاهش اضطراب بیمار
 • بهبود کیفیت زندگی بیمار
 • تکمیل برنامه هاي درمانی
 • کاهش هزینه هاي درمانی و بهداشتی
 • کاهش بروز عوارض بیماري
 • افزایش استقلال بیمار در فعالیت هاي روزمره
 • افزایش رضایتمندي بیماران
 • افزایش توانمندي و مشارکت در برنامه هاي درمانی و مراقبتی
 • اطمینان از تداوم مراقبت ها
 • افزایش نتایج درمان با پایبندي بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی

 

برای آشنایی با بخش آموزش بیماران به آدرسhttps://www.aparat.com/v/BqV0f
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید