غربالگري و پيشگيري:

 
غربالگري سرطان عبارت است از بررسي وجود سرطان پيش از ظهور علايم باليني در فرد.
 
اين فرايند به كمك انجام آزمايشات مختلف پيگيري مي شود كه در صورت مثبت شدن نتيجه آزمايش سرطان داشتن بيمار تاييد نمي گردد بلكه بيمار را ملزم به انجام تست هاي تخصصي تر و تكميلي به منظور تاييد يا رد احتمال بيماري مي نمايد.
 
از اهداف اصلي غربالگري مي توان به شناسايي بيماري سرطان در مراحل ابتدايي، افزايش تاثير گذاري روند درماني و افزايش درصد بهبودي، افزايش درصد زنده ماندن و كاهش چشمگير هزينه هاي درماني اشاره نمود.
 
مركز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) در حال حاضر غربالگري سرطان پستان، سرطان دهانه رحم ، سرطان پروستات و سرطان كولوركتال را در برنامه كاري خود دارد.
 
 
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید