عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

ساعت کاری : شنبه تا پنجشنبه از ساعت07:30 الی 19:30
نشانی : مشهد - بلوار نمایشگاه - بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی (میثاق) - رفسنجانی 19 

شماره تماس : 35008000-051   کدپستی: 9184166759    صندوق پستی: 134-91895

پست الکترونیکی:   Info@rroc.ir

 

 
 
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید