عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان
بخش ها»کلینیک ها» کلینیک زنان و مامایی

کلینیک زنان و مامایی

مامايي در مركز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) غربالگری سرطان دهانه رحم با انجام تست پاپ اسمیر انجام مي شود. سرطان دهانه رحم يكی از رايج ترين سرطان ها در میان زنان است ولی به کمک تست پاپ اسمیر می توان در مراحل اولیه تشخیص داده و درمان شود.
توصیه می شود كليه زنان ازدواج کرده با شروع رابطه جنسی از سن 18 سالگی تا 70 سالگي هر 3 سال یک بار به طور مرتب یک آزمایش پاپ اسمیر انجام دهند. فاصله زماني بين اولین نوبت پاپ اسمیر و دومين نوبت یک سال است.
در سنین 18 سال و پایین تر در صورت شروع رابطه جنسی حداکثر تا 3 سال پس از ازدواج، غربالگری ( تشخیص زود هنگام) شروع می شود.
اين بخش تحت پوشش تمام بيمه هاي درمانی می باشد.
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید