عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان
بخش ها»پرتو درمانی» فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی

مسئولیت اصلی گروه فیزیک پزشکی در بخش رادیوتراپی انکولوژی حصول اطمینان از ارایه بهترین و دقیق ترین درمان ممکن به بیماران است. برای دستیابی به این هدف شرح وظایفی به این بخش اختصاص داده شده است که در سه زیر گروه دزیمتری و تضمین کیفیت شتاب دهنده ها، طراحی درمان و حفاظت پرتویی در زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
وظایف تیم دزیمتری و تیم تضمین کیفیت شتاب دهنده ها:
 1. مشخصات عملکردی، تست های پذیرش و راه اندازی تجهیزات جدید
 1. کالیبراسیون دستگاههای تولید اشعه و منابع رادیواکتیو
 1. توسعه و نگهداری برنامه تضمین کیفیت برای تمام روشهای درمانی و تجهیزات برای اطمینان از اینکه بیماران دز تجویز شده و توزیع دز دقیق و قابل قبول را دریافت کرده اند.
 1. نگهداری تجهیزات مورد نیاز برای کالیبراسیون چشمه ها و اندازه گیری دز اشعه و همکاری با مهندسین در نگهداری تجهیزات بخش پرتو درمانی
وظایف تیم طراحی درمان:
 1. مشورت با متخصصین رادیوتراپی انکولوژی در مورد جنبه های فیزیکی و رادیوبیولوژیکی پرتودرمانی و تهیه طرح درمان بیماران
 1. محاسبه توزیع دز و تنظیمات دستگاه برای درمان بیماران
 1. تایید طرح نهایی توسط نرم افزار چک مستقل مانیتور پرینت ( Radcalc که در حال راه اندازی می باشد)
وظایف تیم حفاظت در برابر اشعه :
 1. توسعه و اجرای برنامه های حفاظت در برابر پرتو
 1. مدیریت و نظارت بر برنامه های حفاظت در برابر اشعه پرتو کاران
 1. نظارت بر آماده سازی ، استفاده و نگهداری چشمه های براکی تراپی
 1. محاسبات حفاظ گذاری مورد نیاز برای اتاق های درمان بازسازی شده و در حال احداث ، اتاق های نگهداری چشمه های رادیواکتیو و اتاق های براکی تراپی
برای آشنایی با واحد طراحی درمان به آدرسhttps://www.aparat.com/v/l3Mdi
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید