عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان
دپارتمان آموزش و پژوهش»اعضا»سایر اعضا» مسئول آزمايشگاه تحقيقاتي ژنتيك

مسئول آزمايشگاه تحقيقاتي ژنتيك:

دكتر محمد امين كراچيان (PhD ژنتيك پزشكي)

 

اعضا:

مريم ياسي ( كارشناس ارشد هوش مصنوعي)

مرجان ازغندي (PhD ژنتيك جانوري)

 

  • اهداف:

بازسازی و مشابه سازی کیت اپی پروکلون (تشخیص سرطان روده بزرگ از نمونه خون)

استخراج ماده وراثتی آزاد در مقیاس بسیار ناچیز از نمونه خون

توالی یابی نمونه های متیله بیماران به روش توالی یابی نسل جدید (NGS)

طراحی ابزار نرم افزاری برای آنالیز دادگان توالی یابی نسل جدید متیله شده

معرفی نواحی اختصاصی ژن کاندید جهت ساخت کیت بومی تشخیص سرطان روده بزرگ از نمونه خون

 
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید