عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان
دپارتمان آموزش و پژوهش»اعضا»سایر اعضا» مسئول تحقیق و توسعه رادیوتراپی

مسئول تحقیق و توسعه در رادیوتراپی:

سارا عبدالهی

مدیریت تحقیق و توسعه در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) در زیر شاخه کمیته آموزش و پژوهش، هدایتگر چرخه رادیوتراپی به سمت تکنیک های درمانی پیشرفته تر و موثرتر است

 

  • وظایف:

نیاز سنجی امکانات، تجهیزات و برآورد نیروی انسانی برای ارتقای شیوهای درمانی و ارائه پیشنهاد به مدیریت مرکز جهت تصمیم گیری در حرکت موثر و بهینه به سمت هدف و چشم انداز مصوب مجموعه

راه اندازی تکنیک های پرتو درمانی جدید و کارا در آسیب رسانی بیشتر به تومور و حفظ سطح کیفیت زندگی بیماران

همکاری در تهیه دستورالعمل های منطبق با استاندارد روز دنیا در کلیه بخش های مرتبط با ارایه درمان پیشرفته

آموزش پرسنل ارایه دهنده تکنیک نیروهای کارشناس سی تی اسکن، فیزیک پزشکان، کارشناسان درمان و پزشکان برای به کار گیری صحیح و دقیق ابزار و پیروی کامل و دقیق دستورالعمل های مصوب

نظارت بر کیفیت پایدار درمان مورد ارایه از طریق برنامه های جامع ممیزی و تضمین کیفیت

اجرا و نظارت مطالعات پژوهشی در راستای ارتقای سطح کیفیت و دقت درمان ارجاع از سمت کمیته آموزش و پژوهش

 
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید