عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

مسئول پژوهش

حجت خليلي (PhD سلولي و مولكولي)

كليه وظايف مسئول واحد پژوهش زير نظر مدير دپارتمان آموزش و پژوهش انجام مي گيرد و مسئول آموزش موظف به ارائه گزارشات منظم در مورد كليه امور محوله به مدير دپارتمان مي باشد.

 

  • وظایف:

هماهنگي امور مربوط به پروپوزال ها و پروژه هاي علمي مطرح شده در مركز درماني

پيگيري طرح هاي ثبت شده در مركز از نظر وضعيت انجام كار و نتايج حاصل شده

نظارت بر واحدهاي زير مجموعه و ارائه گزارشات منظم به مدير دپارتمان

بررسي و رفع نقص ها و مشكلات موجود در امكانات، تجهيزات و نرم افزارهاي پژوهشي

همكاري منظم با ساير واحدها جهت توسعه واحد پژوهش

پيگيري مكاتبات داخلي و خارجي با نهادها، موسسات علمي و مراكز دانشگاهي

پيگيري و هماهنگي امور مربوط به برگزاري كنگره ها و سمينار هاي علمي داخلي و خارجي

بررسي مشكلات و رفع موانع و نواقص موجود در واحد پيگيري بيماران جهت بهبود كيفيت اجراي كار

آناليز داده هاي مربوط به ثبت سرطان و ارائه گزارشات آماري با توجه به نيازهاي مركز

 
 
ثبت سرطان
طرح های تحقیقاتی
همایش ها و کنگره ها
 
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید