عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

مدیر دپارتمان

دکتر مهدیه دیانی (متخصص رادیو انکولوژی)

 

  • وظایف:

انتصاب و عزل مسئولین واحد های زير مجموعه

گزارش عملکرد دپارتمان به هیات مدیره انجمن و مدیریت مرکز

نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی کمیته

ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در جهت اهداف دپارتمان

نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی واحدهاي زيرمجموعه

انتخاب موسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي مورد نياز در فرايند آموزش

نظارت و ارزشيابي فرايندهاي آموزشي، تعيين ميزان حصول به اهداف آموزشي و محاسبه نرخ

شناسايي، ارزيابي و تهيه امكانات و تجهيزات، انتخاب اساتيد و موسسات مجاز آموزشي و پيش بيني اعتبارات مورد نياز جهت برگزاري دوره هاي آموزشي

ارزیابی توان مندي هاي مورد نياز جهت جذب و استخدام نيروي انساني مورد نياز در كليه رشته هاي شغلي

انجام مكاتبات بين المللي در حوزه آموزش و پژوهش جهت رفع مشكلات احتمالي و ارتقاي امكانات موجود در دپارتمان

نياز سنجي، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي مركز

بررسي موسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي مورد نياز در فرايند آموزش

بررسي مسايل و مشكلات آموزشي و ارائه راه كارهاي مناسب براي انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

كارايي و اثربخشي برنامه هاي آموزشي برگزار شده

نظارت و بررسي امور مربوط به پروپوزال ها و پروژه هاي علمي مطرح شده در مركز درماني

نظارت بر امكانات، تجهيزات و نرم افزارهاي آموزشي و پژوهشي

نظارت بر روند ثبت داده ها در واحد ثبت سرطان توسط كارشناسان مربوطه

نظارت و كنترل واحد پيگيري وضعيت بيماران

نظارت بر امور طراحي بروشورها، مجلات و كتابچه هاي آموزشي

نظارت بر امكانات، تجهيزات و نرم افزارهاي آموزشي و بررسي و رفع نقص ها و مشكلات موجود

همکاری در جهت تهیه و تدوین پروتکل درمانی و نظارت بر اجرای آن

برگزاری کارگاه های تحقیقاتی و همایش علمی

شناخت نیازها و اولویت های پژوهشی مرکز و ارائه طرح ها براساس آن

هدایت کارهای پژوهشی در جهت رفع اشکالات درمانی در بخش رادیوتراپی

ارائه برنامه در زمینه پیشگیری سرطان در قالب بیماریابی و نظارت بر پروژه های غربالگری

هدایت امور مربوط به تشکیل بانک اطلاعاتی جامع براساس پرونده بیماران و طرح های پژوهشی جهت بررسی پاسخ به درمان بیماران و میزان عود و بقا کلی آن ها

همکاری با مراکز تحقیقاتی و اجرای طرح های مشترک با مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی و در اولویت قراردادن طرح های تحقیقاتی مرتبط با نیاز مرکز و جذب سرمایه ها

...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید