عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

ارزش های سازمان

 • رضايت بيمار
 • فرايند محوري
 • احترام به بيمار
 • رعايت حقوق بيمار
 • مسئوليت پذيري شغلي
 • ارايه خدمات با كيفيت
 • صداقت علمي حرفه اي
 • رعايت اخلاق حرفه اي
 • جلب اعتماد گروه هاي خير
 • وجدان کاری و انضباط شغلی
 • رعایت اصول وجدان سازمانی
 • صیانت و حفاظت از محیط زیست
 • روحيه كار گروهي و احترام متقابل کارکنان
 • جلب رضایت مندی جامعه پزشکی با هدف تضمین کیفیت درمان

 

 
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید