عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

ارزش های بنیادین

انجمن در اين مسير به اصول و ارزش هاي زير پاي بند است:
  • تامين اقامت رايگان بيماران نيازمند
  • كمك در امر تامین دارو و درمان بيماران نيازمند
  • حمايت مادي و معنوي بيماران مبتلا به سرطان و خانواده آن ها
  • رعايت اصل عدالت اجتماعي به عنوان يكي از ارزش هاي بنيادين انجمن
  • جذب منابع خرد و كلان مادي و رعايت حداكثري امانت در صرفه و صلاح هزينه كرد آن
  • هم سویی با تکنیک های درمان نوين سرطان، مطابق با آخرين استاندارد هاي روز جهانی
  • اجرای فعالیت های ترویجی در حوزه پیشگیری و غربالگری سرطان در تمامی سطوح اجتماعی
  • تعامل سازنده با ساير انجمن ها و نهادهاي خيريه در زمينه تامین خواسته های بيماران نیازمند مبتلا به سرطان
  • تعامل و تبادل اطلاعات علمي و فني با مراكز علمي، دانشگاهي و درمانی كشور در زمينه آموزش، تحقيقات و پژوهش های مرتبط با حوزه سرطان

 

...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید