عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

چشم انداز

با اتكا به عزت خداوند، چشم انداز انجمن دستيابي به جايگاهي است كه در پرتو آن قادر باشد از سرمايه هاي انساني و دانش محور و نيز استفاده از به روزترين فناوري هاي نوين و اصولي درمان و سرمايه گذاري بخش هاي آموزشي و پژوهشی بهره مند شود. انجمن در انجام ماموريت و رسالت خود از هيچ كوششي دريغ نورزيده و به عنوان برترين سازمان غير دولتي مردم نهاد فعال در كشور، جهت ايجاد فرايند های مناسب و امن ویژه درمان بیماران مبتلا به سرطان، شاخص هاي زير را مدنظر دارد.
  • كيفيت
  • پاسخگويي
  • عدالت سلامت
  • حمايت هاي معنوي و مادي
 
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید