عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

رسالت (ماموریت)

انجمن در پرتو حمايت هاي مستمر خيرين زائرسراي بيماران مبتلا به سرطان را تاسيس و مطلوب ترين سطح خدمات رفاهي - حمايتي به بيماران و خانواده آن ها را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده است.

جهت ارايه خدمات پزشكي به بيماران، بزرگ ترين و مجهزترين مركز راديوتراپي و انكولوژي كشور توسط انجمن راه اندازي شد و به منظور افزايش سطح خدمات درماني، بيمارستان انكولوژي را به مجموعه مراكز درماني خود افزود.

 

انجمن جهت افزايش سطح كيفي خدمات خود، آموزش و پژوهش را در صدر برنامه هايش قرار داده است. در ابتدا شرق كشور به عنوان جامعه هدف مد نظر قرار گرفته، در عين حال وابستگي خود را به جهان بزرگ تر حفظ مي كند. با استفاده از فناوري هاي نوين در حوزه درمان با تامين، حفظ و ارتقا سطح سلامت جامعه در حوزه سرطان با ابزارهاي آموزش و پژوهش در منطقه و كشور سرآمد خواهد بود.

 

سرلوحه اهداف انجمن:

"هيچ بيماري به واسطه عدم تمكن مالي مجبور به ترك درمان نشود"
 
 
 
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید