عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

هیات مدیره

حمید مستشاری
رئیس هیات مدیره
غلامحسین نوفرستی
نائب رئیس هیات مدیره
اصغر افراسیابی
مدیرعامل
فرامرز یغمایی
خزانه دار
علی بهزادیان
منشی
فرشید رحمانی
عضو هیات مدیره
بهروز دانشور علیزادگان
عضو هیات مدیره
محمد رضا حسین زاده ملکی
عضو هیات مدیره
سید احمد سادات مادرشاهی
عضو هیات مدیره
احمد کمال الدینی
عضو علی البدل
حمیدرضا هاشم نیا
عضو علی البدل
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید