عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان
بخش ها»پرتو درمانی»پرتو درمانی خارجی»تکنیک های نوین پرتو درمانی» پرتودرمانی به همراه پایش و مدیریت حرکات تنفسی بیمار

پرتودرمانی به همراه پایش و مدیریت حرکات تنفسی بیمار

  پرتودرمانی به همراه پایش و مدیریت حرکات تنفسی بیمار
 

یکی از حرکات اجتناب ناپذیر در اتاق درمان، حرکات تنفسی بیمار است. این سامانه قادر است به نحوی موقعیت تومور را در عین حرکات تنفسی پایش نموده و دریابد که این حرکات تنفسی چه نقشی در درمان بیمار ایفا خواهد کرد. چنانچه این تاثیر قابل ملاحظه باشد، کنترل شده و اگر قابل ملاحظه نیست ازآن صـرف نظر شود.

 

در اتـاق درمــان و اتـاق تصـویـربرداری (سـی تـی اسـکن) حرکات تنفسی بیمــار پایـش و تیم درمـان را از دامنـه تنفـس و وضعیت بافت های سالم و درگیر سرطان آگاه می نماید. تیم درمانی می کوشـد که بافت های حساس سالم را از اشعه دور کرده و درمانی تحت کنترل بیشتر را برای بیمار ارایه نمایند.  

 


 
 
 
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید