عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان
اخبار
تاريخ درج خبر :1393/12/2
برگزاري كارگاه دوزيمتري باليني پرتو الكترون

دومين دوره كارگاه دزيمتري باليني پرتو الكترون روزهاي 7 و 8 اسفندماه 93 در محل مركز راديوتراپي انكولوژي رضا(ع) برگزار خواهد گرديد. 

اين كارگاه توسط انجمن فيزيك پزشك ايران در دو دوره كه دوره اول آن در مركز راديوتراپي مهديه همدان برگزار گرديده و دومين دوره آن با همكاري مركز تخصصي راديوتراپي انكولوژي رضا(ع) وابسته به انجمن حمايت از بيماران سرطاني مشهد در محل مركز درماني رضا(ع) با هدف ارتقاء داتش متخصصين و تيم فني راديوتراپي در راستاي ارتقاء كيفيت درمان برگزار خواهد گرديد.

...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید