آخرین اخبار
استاد برگزیده پژوهشی در گروه ژنتیک دانشکده پزشکی
کسب عنوان برترین مقاله ESTRO MEETS ASIA با عنوان "تحلیل عدم قطعیت در ویژگی های دزیمتریک چشمه براکی تراپی HDR مدل Co0.A86"
این کارگاه توسط مهندس جلائیان دارای درجه مربی گری بین المللی یوگای خنده برگزار شد.
در ادامه سلسله کارگاه رایگان برای بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنان، کارگاه "ذهن اگاهی و مدیریت ذهن" برای بیماران مبتلا به سرطان برگزار شد.
تعداد 181 بیمار متشکل از 138 زن و 43 مرد طی 6 ماه اول سال 1397 به صورت رایگان مهمان آسایشگاه انجمن بوده و ازخدمات آن استفاده نمودند....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید