آخرین اخبار
نشست اعضای شورای مشارکت های مردمی بیمارستان امید در مرکز برگزار شد.
حضور مدعوین در واحدهای تشخیصی و درمانی مرکز
برگزاری کارگاه های رایگان ویژه هفته سرطان برای بیماران و خانواده آن ها
برگزاری کارگاه های رایگان ویژه هفته سرطان برای بیماران و خانواده آن ها
برگزاری کارگاه های رایگان ویژه هفته سرطان برای بیماران و خانواده آن ها...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید