بخش ها»پرتو درمانی» پرتو درمانی خارجی

پرتو درمانی خارجی

پرتودرمانی خارجی رایج ترین نوع پرتو درمانی است. دلیل نامیدن این نوع پرتودرمانی به عنوان پرتودرمانی خارجی این است که اشعه از دستگاهی خارج از بدن به بافت سرطانی تابیده می شود. برای این منظور، از یک دستگاه برای دادن دزی از انرژی مانند اشعه ايكس برای حمله به سلول ها و بافت های سرطانی استفاده می شود. این روش درمان معمولا روزانه و در طی چند هفته انجام می شود. زمان این نوع درمان معمولا 20 تا 30 دقیقه است که زمان دریافت پرتو به چند ثانیه محدود می شود.
 در مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع)، رادیوتراپی خارجی از طریق روش های زیر به بیمار ارائه می گردد.

پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی (3DCRT) :

در درمان تطبیقی سه بعدی با توجه به اطلاعات آناتومیکی بیمار، میدان درمانی تا حد ممکن به ناحیه مورد درمان تطبیق می یابد و در نتیجه این امر تحویل دز به ارگان هدف با دقت بیشتر و به کفایت انجام شده و دز دریافتی توسط ارگان های سالم به حد کافی کاهش می یابد. در این تکنیک درمانی، شدت اشعه تحویلی به بیمار از هریک از میدان های درمان یکنواخت می باشد و برای تعدیل این شدت در هر میدان معمولا از گوه ها یا جبران گرها استفاده می شود.

پرتو درمانی با شدت تعدیل شده (IMRT):

در این تکنیک مشابه تکنیک قبل، میدان درمان بر ناحیه مورد درمان تطابق می یابد با این تفاوت که با استفاده از الگوریتم های کامپیوتری پیشرفته شدت اشعه در هر میدان درمانی متغییر خواهد بود. همچنین در این تکنیک برای دستیابی بهتر به دز تحویلی بالا به ارگان هدف و حفظ بیشتر ارگان های سالم، هر میدان درمانی به مجموعه ای زیر میدان کوچک تقسیم می شود تا تحویل دز با دقت بیشتری انجام شود. .

این تکنیک در مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا(ع) در حال راه اندازی و در مرحله مطالعات پژوهشی است و در آینده نزدیک به اجرای کلینیکی خواهد رسید.

پرتو درماني تمام بدن (TBI):

در این تکنیک پرتودرمانی اشعه به تمام بدن بیمار منتقل می شود و کل بدن در میدان درمان قرار می گیرد. این تکنیک یک روش درمانی رایج برای بیماری هایی شامل لنفوما، لوکمی غیر هوچکین و آنمی انا پلاستیک می باشد. در مواردی مانند پیوند مغز استخوان آلوجنیک نیز از این تکنیک در کنار شیمی درمانی برای سرکوب سیستم ایمنی بدن بیمار استفاده می شود. در نهایت، هدف اصلی از پرتودرمانی تمام بدن می تواند از بین بردن سلولهای سرطانی باقی مانده و یا سرکوب سیستم ایمنی بدن بیمار باشد تا احتمال رد پیوند کاهش یابد. همچنین در مواردی که شیمی درمانی به تنهایی قادر به حذف کامل سلولهای سرطانی نیست ( مانند مایعات اطراف مغز و یا ستون نخاعی) نیزاز پرتو درمانی تمام بدن استفاده می شود. در مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) این تکنیک در حال راه اندازی برای انرژی 15 MV و18MV در دو شتاب دهنده مستقل می باشد که بزودی به مرحله اجرای کلینیکی خواهد رسید.

در کلیه تکنیک های فوق برای درمان صحیح و دقیق ناحیه مورد نظراز تکنیک تصویربرداری قبل از درمان کمک گرفته می شود که به این تکنیک، درمان به کمک تصویر یا IGRT می گویند.

پرتودرمانی تصویر هدایت يا (IGRT):

پرتو درمانی تصویر هدایت، فرایند تصویربرداری پیوسته دو یا سه بعدی است که درحین درمان رادیوتراپی انجام می شود. در این روش قبل از هر درمان، با تصویر برداری از ناحیه درمان اطمینان حاصل می شود که ناحیه مورد تابش با ناحیه تعیین شده در درمان طراحی شده انطباق کامل دارد.

این تکنیک در مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) با دستگاه های Electronic Portal Imaging اجرا می شود و دستگاه Simense Definition As Open Ct به عنوان ابزار دقیق تر در حال راه اندازی است....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید