عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان
كميته ها» كميته پژوهش

 

كميته پژوهش

کمیته پژوهش مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) به منظور انجام پژوهش های کاربردی و انجام تحقیقات با هدف بهبود روش های درمانی و بهبود کیفیت زندگی بیماران، پیشگیری از سرطان و کاهش میزان بروز و شیوع آن و تشخیص زودرس سرطان های مختلف، رسما فعالیت خود را از تاریخ 91/09/15 در این مرکز آغاز کرد.

به منظور بهینه سازی وضعیت موجود در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) با انجام پژوهش های مربوطه، اهداف زیر دنبال می شود.
 • تشکیل بانک اطلاعاتی جامع براساس پرونده بیماران، انجام طرح های پژوهشی جهت بررسی پاسخ به درمان بیماران و میزان عود و بقا كلي آن ها.
 • انجام کارهای پژوهشی در جهت رفع اشکالات درمانی در بخش رادیوتراپی
 • انجام پژوهش های مرتبط با آسیب های روانشناختی و اجتماعی ناشی از سرطان ها و ارایه خدمات بالینی و مشاوره درمانی در جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران و افراد خانواده طی دوره درمان و پس از آن
 • آموزش به بیماران در زمینه ماهیت بیماری، مراحل درمان و نحوه تطابق با عوارض درمان
 • برگزاری کارگاه های تحقیقاتی و همایش علمی
 • همکاری با مراکز تحقیقاتی و اجرای طرح های مشترک با مراکز دانشگاهی و غیره دانشگاهی و در اولویت قراردادن طرح های تحقیقاتی مرتبط با نیاز مرکز و جذب سرمایه ها
 • شناخت نیازها و اولیت های پژوهشی مرکز و ارایه طرح ها براساس آن
 • ارایه برنامه در زمینه پیشگیری سرطان در قالب بیماریابی و نظارت بر پروژه های غربالگری
 • تدوین پروتکل درمانی و نظارت بر اجرای آن
 • تشکیل و پیگیری گروه های درمانی حمایتی بیماران
اركان کمیته پژوهشی شامل سرپرست و شورای پژوهشی می باشد.
 • سرپرست
  • دكتر مهديه دياني
   • وظایف:
    • صدور حکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای پژوهشی
    • انتصاب مسئولین واحد های کمیته
    • نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه
    • ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
    • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی کمیته
    • گزارش عملکرد کمیته به هیات مدیره انجمن

    سرپرست با حكم مدير مركز و از طرف انجمن خيريه حمايت از بيماران سرطاني مشهد براي مدت 2 سال منصوب مي شود.

    تبصره: انتخاب مجدد سرپرست بنا به پيشنهاد مجدد انجمن بلا مانع است

 


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید