امضاء تفاهم نامه مرکز با انجمن نسترن(1396/12/07)   امضاء تفاهم نامه مرکز با انجمن نسترن(1396/12/07)
به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد تفاهم نامه همکاری مشترك میان مركز تخصصي راديوتراپي و انكولوژي رضا (ع) و انجمن پيشگيري از سرطان آواي مهر نسترن به امضاء رسید.
----------- 1396/12/07 : تاریخ درج خبر -----------
مصاحبه مدیر عامل انجمن با روزنامه شهرآرا (1396/11/24)  مصاحبه مدیر عامل انجمن با روزنامه شهرآرا (1396/11/24)
پروژه در حال احداث زائرسرای رایگان برای بیماران غیربومی مبتلا به سرطان
----------- 1396/11/30 : تاریخ درج خبر -----------
بازدید مهندس سید محمد پژمان و هیات همراه از مرکز و بیمارستان ناظران (1396/11/19)   بازدید مهندس سید محمد پژمان و هیات همراه از مرکز و بیمارستان ناظران (1396/11/19)
به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد مهندس سید محمد پژمان شهردار سابق مشهد باتفاق هیات همراه از مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) بازدید نمودند.
----------- 1396/11/19 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "نقش سلامت روان در پیشگیری از بیماری های مزمن (سرطان، دیابت)" (1396/11/19)   برگزاری کارگاه رایگان "نقش سلامت روان در پیشگیری از بیماری های مزمن (سرطان، دیابت)" (1396/11/19)
سلسله کارگاه های رایگان هم گام و هم راستا با اهداف سازمان جهانی کنترل سرطان (uicc) به مناسبت "هفته سرطان" در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) مطابق جدول زمانی برگزار می شود.
----------- 1396/11/19 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "مدیریت هیجانات روانی در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان" (1396/11/18)   برگزاری کارگاه رایگان "مدیریت هیجانات روانی در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان" (1396/11/18)
سلسله کارگاه های رایگان هم گام و هم راستا با اهداف سازمان جهانی کنترل سرطان (uicc) به مناسبت "هفته سرطان" در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) مطابق جدول زمانی برگزار می شود.
----------- 1396/11/18 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "غربالگری، سبک زندگی و پیشگیری از سرطان" (1396/11/16)    برگزاری کارگاه رایگان "غربالگری، سبک زندگی و پیشگیری از سرطان" (1396/11/16)
سلسله کارگاه های رایگان هم گام و هم راستا با اهداف سازمان جهانی کنترل سرطان (uicc) به مناسبت "هفته سرطان" در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) مطابق جدول زمانی برگزار می شود.
----------- 1396/11/16 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "وراثت و نقش آن در بروز سرطان" (1396/11/14)       برگزاری کارگاه رایگان "وراثت و نقش آن در بروز سرطان" (1396/11/14)
سلسله کارگاه های رایگان هم گام و هم راستا با اهداف سازمان جهانی کنترل سرطان (uicc) به مناسبت "هفته سرطان" در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) مطابق جدول زمانی برگزار می شود.
----------- 1396/11/14 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان " نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان " (1396/11/11)      برگزاری کارگاه رایگان " نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان " (1396/11/11)
سلسله کارگاه های رایگان هم گام و هم راستا با اهداف سازمان جهانی کنترل سرطان (uicc) به مناسبت "هفته سرطان" در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) مطابق جدول زمانی برگزار می شود.
----------- 1396/11/11 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "نقش تغذیه در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان" (1396/11/08)        برگزاری کارگاه رایگان "نقش تغذیه در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان" (1396/11/08)
سلسله کارگاه های رایگان هم گام و هم راستا با اهداف سازمان جهانی کنترل سرطان (uicc) به مناسبت "هفته سرطان" در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) مطابق جدول زمانی برگزار خواهد شد.
----------- 1396/11/08 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه های رایگان یک روزه در هفته سرطان (1396/11/01)       برگزاری کارگاه های رایگان یک روزه در هفته سرطان (1396/11/01)
برگزاری کارگاه های رایگان یک روزه در زمینه های تغذیه، ژنتیک و روانشناسی
----------- 1396/11/01 : تاریخ درج خبر -----------
نمایش 41 تا 50 از 265