برگزاری کارگاه یوگای خنده در مرکز (1397/09/14)      برگزاری کارگاه یوگای خنده در مرکز (1397/09/14)
این کارگاه توسط مهندس جلائیان دارای درجه مربی گری بین المللی یوگای خنده برگزار شد.
----------- 1397/09/14 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "ذهن اگاهی و مدیریت ذهن" برای بیماران مبتلا به سرطان (1397/09/13)      برگزاری کارگاه رایگان "ذهن اگاهی و مدیریت ذهن" برای بیماران مبتلا به سرطان (1397/09/13)
در ادامه سلسله کارگاه رایگان برای بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنان، کارگاه "ذهن اگاهی و مدیریت ذهن" برای بیماران مبتلا به سرطان برگزار شد.
----------- 1397/09/14 : تاریخ درج خبر -----------
بهره مندی از خدمات اسکان رایگان 181 بیمار مبتلا به سرطان در آسایشگاه انجمن طی 6 ماه اول سال 1397 (1397/08/015)     بهره مندی از خدمات اسکان رایگان 181 بیمار مبتلا به سرطان در آسایشگاه انجمن طی 6 ماه اول سال 1397 (1397/08/015)
تعداد 181 بیمار متشکل از 138 زن و 43 مرد طی 6 ماه اول سال 1397 به صورت رایگان مهمان آسایشگاه انجمن بوده و ازخدمات آن استفاده نمودند.
----------- 1397/08/15 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان تکنیک های ارتباطی سالم برای بیماران مبتلا به سرطان (1397/08/07) برگزاری کارگاه رایگان تکنیک های ارتباطی سالم برای بیماران مبتلا به سرطان (1397/08/07)
در ادامه سلسله کارگاه رایگان برای بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنان، کارگاه "تکنیک های ارتباطی سالم برای بیماران مبتلا به سرطان" برگزار شد.
----------- 1397/08/09 : تاریخ درج خبر -----------
انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد برگزیده مجمع سلامت (1397/08/03) انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد برگزیده مجمع سلامت (1397/08/03)
اهدا لوح و تقدیر از انجمن به عنوان برگزیده سلامت در " مجمع سلامت شهرستان مشهد - آبان 1397"
----------- 1397/08/05 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری چهارمین کارگاه یوگای خنده (1397/07/29)      برگزاری چهارمین کارگاه یوگای خنده (1397/07/29)
مرکز میزبان برگزاری چهارمین کارگاه رایگان یوگای خنده
----------- 1397/07/29 : تاریخ درج خبر -----------
درگذشت ریاست فقید هیات مدیره انجمن (1397/07/25) درگذشت ریاست فقید هیات مدیره انجمن (1397/07/25)
درگذشت ریاست فقید هیات مدیره انجمن حاج ذبیح الله دانشور
----------- 1397/07/28 : تاریخ درج خبر -----------
پذیرش مقاله در ژورنال براکی تراپی انجمن براکی تراپی آمریکا (1397/07/23)      پذیرش مقاله در ژورنال براکی تراپی انجمن براکی تراپی آمریکا (1397/07/23)
مقاله "بازنگری و تصحیح کتابخانه داده های دزیمتریک چشمه کبالت - 60 BEBIG" نوشته سارا عبدالهی مدیر تحقیق و توسعه رادیوتراپی مرکز در ژورنال براکی تراپی انجمن براکی تراپی آمریکا پذیرفته شد.
----------- 1397/07/23 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری جلسه هم اندیشی با موضوع: وقفه هاي ناخواسته درماني؛ مديريت و جبران (1397/07/19)     برگزاری جلسه هم اندیشی با موضوع: وقفه هاي ناخواسته درماني؛ مديريت و جبران (1397/07/19)
جلسه هم انديشي متشكل از متخصصين راديوتراپي انكولوژي، متخصين فيزيك پزشكي و كارشناسان درمان مرکز برگزار شد.
----------- 1397/07/22 : تاریخ درج خبر -----------
بازدید ریاست اداره سیاسی - اجتماعی فرمانداری مشهد از مرکز (1397/07/14)  بازدید ریاست اداره سیاسی - اجتماعی فرمانداری مشهد از مرکز (1397/07/14)
مهندس حمید انصاری و همکاران فرمانداری مشهد از مجموعه پروژه بیمارستان ناظران و مرکز بازدید نمودند.
----------- 1397/07/15 : تاریخ درج خبر -----------
نمایش 21 تا 30 از 265