بهره مندی تعداد 3138 نفر از خدمات "واحد آموزش بیماران" در مرکز طی سال 1397 (1398/01/21) بهره مندی تعداد 3138 نفر از خدمات "واحد آموزش بیماران" در مرکز طی سال 1397 (1398/01/21)
تعداد 3138 بیمار طی سال 1397 به صورت رایگان از خدمات واحد آموزش بیماران مرکز استفاده نمودند.
----------- 1398/01/21 : تاریخ درج خبر -----------
بهره مندی از خدمات اسکان و تغذیه رایگان تعداد 420 بیمار مبتلا به سرطان در آسایشگاه انجمن طی سال 1397 (1398/01/17)  بهره مندی از خدمات اسکان و تغذیه رایگان تعداد 420 بیمار مبتلا به سرطان در آسایشگاه انجمن طی سال 1397 (1398/01/17)
تعداد 420 بیمار متشکل از 289 زن و 131 مرد طی سال 1397 به صورت رایگان مهمان آسایشگاه انجمن بوده و ازخدمات آن استفاده نمودند.
----------- 1398/01/17 : تاریخ درج خبر -----------
پذیرش 16159 نفر در بخش شیمی درمانی مرکز طی سال 1397 (1398/01/07)       پذیرش 16159 نفر در بخش شیمی درمانی مرکز طی سال 1397 (1398/01/07)
این بخش با افزایش پذیرش تعداد 1143 بیمار به نسبت سال قبل روبرو بوده است.
----------- 1398/01/07 : تاریخ درج خبر -----------
ادامه روند ساخت زائرسرای بیماران مبتلا به سرطان (1398/01/06) ادامه روند ساخت زائرسرای بیماران مبتلا به سرطان (1398/01/06)
اتمام مرحله اسکلت فلزی پروژه زائر سرا
----------- 1398/01/06 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری جلسه شورای مشارکت های مردمی بیمارستان امید در مرکز (1397/12/13) برگزاری جلسه شورای مشارکت های مردمی بیمارستان امید در مرکز (1397/12/13)
نشست اعضای شورای مشارکت های مردمی بیمارستان امید در مرکز برگزار شد.
----------- 1397/12/13 : تاریخ درج خبر -----------
بازدید خیرین و نیک اندیشان از مرکز (1397/12/04)  بازدید خیرین و نیک اندیشان از مرکز (1397/12/04)
حضور مدعوین در واحدهای تشخیصی و درمانی مرکز
----------- 1397/12/04 : تاریخ درج خبر -----------
 برگزاری کارگاه رایگان "وراثت و نقش آن در بروز سرطان" - ششمین کارگاه هفته سرطان (1397/11/21)  برگزاری کارگاه رایگان "وراثت و نقش آن در بروز سرطان" - ششمین کارگاه هفته سرطان (1397/11/21)
برگزاری کارگاه های رایگان ویژه هفته سرطان برای بیماران و خانواده آن ها
----------- 1397/11/21 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "یوگای خنده" - پنجمین کارگاه هفته سرطان (1397/11/18)  برگزاری کارگاه رایگان "یوگای خنده" - پنجمین کارگاه هفته سرطان (1397/11/18)
برگزاری کارگاه های رایگان ویژه هفته سرطان برای بیماران و خانواده آن ها
----------- 1397/11/18 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان " نقش تغذیه در پیشگیری و درمان سرطان " - چهارمین کارگاه هفته سرطان (1397/11/17) برگزاری کارگاه رایگان " نقش تغذیه در پیشگیری و درمان سرطان " - چهارمین کارگاه هفته سرطان (1397/11/17)
برگزاری کارگاه های رایگان ویژه هفته سرطان برای بیماران و خانواده آن ها
----------- 1397/11/17 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "تاب آوري بيماري سرطان" - سومین کارگاه هفته سرطان (1397/11/16)    برگزاری کارگاه رایگان "تاب آوري بيماري سرطان" - سومین کارگاه هفته سرطان (1397/11/16)
برگزاری کارگاه های رایگان ویژه هفته سرطان برای بیماران و خانواده آن ها
----------- 1397/11/16 : تاریخ درج خبر -----------
نمایش 21 تا 30 از 291