برگزاری کارگاه رایگان "وراثت و نقش آن در بروز سرطان" - ششمین کارگاه هفته سرطان (1397/11/21) برگزاری کارگاه رایگان "وراثت و نقش آن در بروز سرطان" - ششمین کارگاه هفته سرطان (1397/11/21)
برگزاری کارگاه های رایگان ویژه هفته سرطان برای بیماران و خانواده آن ها
----------- 1397/11/21 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "یوگای خنده" - پنجمین کارگاه هفته سرطان (1397/11/18)  برگزاری کارگاه رایگان "یوگای خنده" - پنجمین کارگاه هفته سرطان (1397/11/18)
برگزاری کارگاه های رایگان ویژه هفته سرطان برای بیماران و خانواده آن ها
----------- 1397/11/18 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان " نقش تغذیه در پیشگیری و درمان سرطان " - چهارمین کارگاه هفته سرطان (1397/11/17) برگزاری کارگاه رایگان " نقش تغذیه در پیشگیری و درمان سرطان " - چهارمین کارگاه هفته سرطان (1397/11/17)
برگزاری کارگاه های رایگان ویژه هفته سرطان برای بیماران و خانواده آن ها
----------- 1397/11/17 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "تاب آوري بيماري سرطان" - سومین کارگاه هفته سرطان (1397/11/16)    برگزاری کارگاه رایگان "تاب آوري بيماري سرطان" - سومین کارگاه هفته سرطان (1397/11/16)
برگزاری کارگاه های رایگان ویژه هفته سرطان برای بیماران و خانواده آن ها
----------- 1397/11/16 : تاریخ درج خبر -----------
بازدید مدیران و مسئولان بانک تجارت از مرکز (1397/11/16)  بازدید مدیران و مسئولان بانک تجارت از مرکز (1397/11/16)
بازدید فلاح مدیر شعب خراسان رضوی و هیات همراه از مرکز
----------- 1397/11/16 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "غربالگری، سبک زندگی و پیشگیری از سرطان" - دومین کارگاه هفته سرطان (1397/11/15)  برگزاری کارگاه رایگان "غربالگری، سبک زندگی و پیشگیری از سرطان" - دومین کارگاه هفته سرطان (1397/11/15)
برگزاری کارگاه های رایگان ویژه هفته سرطان برای بیماران و خانواده آن ها
----------- 1397/11/15 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان "تکنیک های تن آرامی" - اولین کارگاه هفته سرطان (1397/11/14)   برگزاری کارگاه رایگان "تکنیک های تن آرامی" - اولین کارگاه هفته سرطان (1397/11/14)
برگزاری کارگاه های رایگان ویژه هفته سرطان برای بیماران و خانواده آن ها
----------- 1397/11/14 : تاریخ درج خبر -----------
همایش بزرگ دوچرخه سواری به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان (1397/11/13)  همایش بزرگ دوچرخه سواری به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان (1397/11/13)
حضور بیش از 300 دوچرخه سوار در این همایش با شعار ورزش بیشتر، جسم سالم تر
----------- 1397/11/13 : تاریخ درج خبر -----------
----------- 1397/11/02 : تاریخ درج خبر -----------
برگزاری کارگاه رایگان " همراهی با بیماران مبتلا به سرطان " (1397/10/22) برگزاری کارگاه رایگان " همراهی با بیماران مبتلا به سرطان " (1397/10/22)
در ادامه سلسله کارگاه های رایگان برای بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنان، کارگاه "همراهی با بیماران مبتلا به سرطان" برگزار شد.
----------- 1397/10/29 : تاریخ درج خبر -----------
نمایش 1 تا 10 از 265