عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

آخرین اخبار
تعداد 181 بیمار متشکل از 138 زن و 43 مرد طی 6 ماه اول سال 1397 به صورت رایگان مهمان آسایشگاه انجمن بوده و ازخدمات آن استفاده نمودند.
در ادامه سلسله کارگاه رایگان برای بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنان، کارگاه "تکنیک های ارتباطی سالم برای بیماران مبتلا به سرطان" برگزار شد.
اهدا لوح و تقدیر از انجمن به عنوان برگزیده سلامت در " مجمع سلامت شهرستان مشهد - آبان 1397"
مرکز میزبان برگزاری چهارمین کارگاه رایگان یوگای خنده
درگذشت ریاست فقید هیات مدیره انجمن حاج ذبیح الله دانشور...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید