عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان
معرفی» چشم انداز

چشم انداز

با اتكا به عزت خداوند، چشم انداز انجمن دستيابي به جايگاهي است كه در پرتو آن قادر باشد از سرمايه هاي انساني و دانش محور و نيز استفاده از به روزترين فناوري هاي نوين و اصولي درمان و سرمايه گذاري بخش هاي آموزشي و پژوهشی بهره مند شود. انجمن در انجام ماموريت و رسالت خود از هيچ كوششي دريغ نورزيده و به عنوان برترين سازمان غير دولتي مردم نهاد فعال در كشور، جهت ايجاد فرايند های مناسب و امن ویژه درمان بیماران مبتلا به سرطان، شاخص هاي زير را مدنظر دارد.

 

  • عدالت سلامت
  • حمايت هاي معنوي و مادي
  • پاسخگويي
  • كيفيت


  • ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید