كانال آپارات
معرفی» ماموریت

ماموریت

مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) مجهز به تجهیزات پیشرفته و به روز و با کمک متخصصین مجرب بهترین برنامه های پیشگیری و غربال گری را ارائه می دهد و با تحقیق در مورد سرطان سعی در بهبود کیفیت زندگی بیماران سرطانی می نماید. در همین راستا تلاش ما بر این است که با مجهز کردن هرچه بیشتر این مرکز و با تاسیس بیمارستان فوق تخصصی ناظران مراقبت های بالینی مناسب و موثری را در این زمینه ارایه دهیم.


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید