بخش ها»کلینیک ها» کلینیک تغذیه

کلینیک تغذیه

واحـد تغذیه مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) با استـفاده از مشاوران تغـذیه، با توجـه به سرطان و نـوع درمـان خدمات حمایتی تغذیه ای را بـرای بیـمـاران مستقـر در آسایشگاه و نیز بیماران مراجعه کننده ارائه می نماید.
جهت گرفتن وقت و هماهنگی با شماره تلفن 35008 داخلی 158 تماس حاصل فرمایید.
برای آشنایی با بخش کلینیک تغذیه به آدرسhttps://www.aparat.com/v/BqV0f
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید