بخش ها»کلینیک ها» کلینیک روانشناسی

كلينيك روان شناسي

واحد روان شناسی مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا(ع) با توجه به شرایط عمومی بیماران مبتلا به سرطان در تعامل بسیار نزدیک با بیمار و خانواده های آنان می باشد و خدمات ذیل را ارائه می دهد: مشاوره و روان درمانی فردی، گروه درمانی مشتمل بر آموزش های تخصصی مهارت های زندگی شامل:
 • دارو درمانی
 • ارتبـاط موثـر
 • کنترل هیجانات
 • مدیریت اضطراب
 • نشست های آموزشی بیماران و خانواده آنان

 • همكاران كلينيك
   
  دكتر حميد فراحتي
  متخصص اعصاب و روان
  مليكا قهرمان زاده
  دانشجوي دكتري روانشناسي سلامت
  فريده صادقي مقدم
  كارشناس ارشد روانشناسي بال