كانال آپارات
راهنمای مراجعین» ساعات کاری بخش ها و واحدها

ساعت کاری بخش ها

شیفت صبح: 07:00 الی 13:30
شیفت عصر: 14:00 الی 20:30
شیفت صبح: 07:30 الی 13:30
شیفت عصر: 13:30 الی 19:30
برای آشنایی با بخش شیمی درمانی به این آدرسhttps://www.aparat.com/v/AbpK0مراجعه کنید
شیفت صبح: 07:30 الی 13:30
شیفت عصر: 13:30 الی 19:30
ساعت فوق تخصص گوارش و کبد ساعت فوق تخصص گوارش و کبد ایام هفته
08:00 الی 10:00 دکتر حمیرا امتی 11:00 الی 14:00 دكتر قدرت اله سلطاني شنبه
___ ___ 10:00 الی 14:00 دكتر عبدالرسول حياتبخش یکشنبه
09:30 الی 11:00 دکتر قدرت اله سلطانی 08:00 الی 10:00 دکتر الهام مختاری امیرمجدی دوشنبه
___ ___ 08:00 الي 13:30 دكتر عبدالرسول حياتبخش سه شنبه
09:00 الی 11:00 دکتر مهدی زردادی 08:30 الی 10:00 دکتر افضل آقایی چهارشنبه
11:00 الي 14:00 دكتر قدرت اله سلطاني 08:00 الی 12:00 دكتر عبدالرسول حيات بخش پنج شنبه
  ساعت
ماموگرافی از ساعت 8:00 الی 19:30
رادیولوژی از ساعت 8:00 الی 19:30
سونوگرافی صبح: از ساعت 8:15 الی 10:15 (نوبت دهی به صورت حضوری)
سونوگرافی عصر: از ساعت 16:00 الی 19:30 (نوبت دهی به صورت تلفنی نیز صورت می گیرد)
سی تی اسکن از ساعت 8:00 الی 19:30 (نوبت دهی به صورت حضوری)
ام آر آي ساعت كاري از 07:30 الي 24:00
عصر صبح صبح ــــــ
17:30 الی 19:30 09:00 الی 12:00 08:00 الی 08:45 روزهای هفته
خانم فاضلی ـــــ خانم فاضلی شنبه
خانم جمالی نژاد ــــــ خانم فاضلی یکشنبه

____
خانم جمالی نژاد خانم فاضلی دوشنبه
خانم فاضلي ـــــ خانم فاضلی سه شنبه
خانم فاضلی ـــــــ خانم فاضلی چهارشنبه
---- خانم جمالی نژاد ـــــ پنج شنبه
یکشنبه ایام هفته
10:00 الی 12:00 خانم دکتر جوان
روزهای زوج : 16:00 الی 18:00
برای گرفتن نوبت با شماره 35234520 تماس حاصل فرمایید.
برای گرفتن وقت قبلی مشاوره از ساعت 8:00 الی 14:30 با شماره 35234520 تماس حاصل فرمایید.
خانم قهرمان زاده
14:00 الي 18:00
خانم قهرمان زاده
10:00 الي 14:00
شنبه
خانم صادقی مقدم
12:00 الي 18:00
خانم رحمان زاده
09:30 الي 13:00
يكشنبه
خانم قهرمان زاده 14:00 الي 18:00 خانم قهرمان زاده 10:00 الي 14:00 دوشنبه
خانم صادقی مقدم 12:00 الي 18:00 خانم رحمن زاده 09:30 الي 13:00 سه شنبه
خانم صادقی مقدم 14:00 الي 18:00 خانم قهرمان زاده 10:00 الي 13:30 چهارشنبه
ـــــــ خانم رحمان زاده 09:30 الي 13:00 پنجشنبه
شیفت صبح: 07:30 الی 13:30
شیفت عصر: 13:30 الی 19:30
شیفت صبح: 09:00 الی 13:30
شیفت عصر: 14:00 الی19:30
شیفت صبح: 08:30 الی 13:00
شیفت عصر: 14:00 الی19:30(روزهای پنجشنبه تا ساعت 16:00)
از ساعت 07:30 الی 14:30
 
 


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید