مشارکت های مردمی» پرداخت از طریق مراجعه به دفاتر انجمن
پرداخت از طریق مراجعه به دفاتر انجمن

دفتر مرکزي جلب مشارکت هاي مردمي

مرکز تخصصي راديو تراپي انکولوژي رضا (ع) ، قاسم آباد ،بلوار شهيد فلاحي ،فلاحي 2

تلفن : 35214552     نمابر : 35225671

 

دفتر مشارکتهاي مردمي ،خيابان چمران ،چمران 8،پلاک 3

تلفن :32251277         نمابر : 32250096

 

در صورت تمايل به ياري انجمن از طريق اهداي کالا مي توانيد با تماس با دفتر مرکزي جلب مشارکت هاي مردمي انجمن از ليست نيازمندي هاي انجمن مطلع شويد
شما ياور گرامي با اقدام خير خواهانه خود، زيبايي و چهره اي با شکوه از انسانيت را به بيماران تحت پوشش انجمن هديه مي نماييد...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید