مشارکت های مردمی» پرداخت از طریق دستگاه خودپرداز
پرداخت از طریق دستگاه خودپرداز

شماره کارت هاي انجمن حمایت از بیماران سرطانی:

شماره كارت بانك پارسيان:  1449  8002 0610  6221
شماره كارت بانك تجارت:   0231  0007  8370  5859
 شماره كارت بانك صادرات:   9611  9004  6919  6037...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید