مشارکت های مردمی» پرداخت از طریق مراجعه به بانک
پرداخت از طریق مراجعه به بانک

شماره حساب هاي انجمن حمایت از بیماران سرطانی:

بانک ملت حساب جام :   33 / 1032556
بانک ملي سيبا : 0108080000001
بانک اقتصاد نوين :1 - 2889205 - 850 - 1801
سپهر صادرات : 0102756615001
فراگير تجارت : 426070707

در صورتيکه حق عضويت خود را از طريق بانک پرداخت نموده ايد لطفا فيش مربوط را به دفتر مرکزي جلب مشارکت ها ارسال فرموده و يا از طريق تلفن ، اطلاعات لازم را در اختيار اين دفتر قرار دهيد...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید