كانال آپارات
معرفی» مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا(ع)

مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع)

 چگونگی احداث آسایشگاه و مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع)
در اواخر دهه ی 70، حدود بیست سالی از عمر آسایشگاه خیابان چمران می گذشت و مدیران و اعضای انجمن حمایت از بیماران سرطانی احساس می کردند که آن آسایشگاه دیگر شایسته ی بیماران دردمندی که در آنجا پناه داده شده اند، نیست. ساختمان فرسوده شده، لوازم و اسباب زندگی کهنه گشته و بدتر از همه سنگینی ترافیک شهری و آلودگی هوا، فضا را ناسالم کرده بود. این بود که همه برای احداث آسایشگاهی جدید در جایی مناسب، به دور از سنگینی فضای مرکز شهر و برخوردار از وسایل و امکانات بهتر، مصمم شده بودند.
به همین جهت با پیگیری های لازم، قطعه زمینی را به مساحت حدودا 5000 متر مربع، در قاسم آباد و در منطقه ای خوش آب و هوا، از سازمان زمین شهری خراسان خریداری کردند و بر آن شدند که در این زمین، در مرحله اول، ساختمان آسایشگاه بیماران سرطانی ساخته شود و در مرحله بعدی درمانگاه و بیمارستان تخصصی در کنار آن احداث گردد.
در آن سالها یکی از خیرین کریم النفس که خود به بیماری سرطان مبتلا بود، به نام مرحوم اسماعیل سروقد، هتل متعلق به خویش را به عنوان یک پشتوانه مالی به انجمن واگذار کرد . انجمن نیز بر آن شد که از محل درآمد های حاصل از آن هتل، عملیات ساختمانی آسایشگاه را اجرا کند. اما در جریان تجهیز هتل و اجاره دادن آن، تعهدات مالی نسبتا سنگینی به بار آمد که می بایست انجمن پاسخگو باشد.

عبور از یک مانع سخت و رسیدن به یک فرصت بزرگ
در چنان فضای نامساعدی، مدیران انجمن درصدد چاره جویی بر آمدند و در یکی از شبهای زمستان سال 1379 جلسه هیات مدیره را با حضور دوستداران انجمن تشکیل دادند تا شاید راهی برای تادیه ی چند ده میلیون تومان مطالبات آنان بیابند. این گروه که همه با عملکرد انجمن آشنا و خود از خیرین بودند و روابطی نیز با اعضای انجمن داشتند. از این رو گفت و گوها به سوی طرح احداث آسایشگاه در زمین قاسم آباد سوق داده شد.
در این اثنا یکی از حاضران در گوش یکی از مدیران انجمن زمزمه کرد که برای آغاز عملیات ساختمانی آمادگی دارد و خوب است که موضوع را در همین جا اعلام کنید. موضوع اعلام شد و پیشنهاد دهنده از طرف موسسه ی تحت مدیریت خود پذیرفت که فونداسیون مجموعه را که به نرخ روز، حدود بیست میلیون تومان هزینه داشت، اجرا کند.
حاضران از این طرح استقبال کردند و هر یک تامین و اهدای بخشی از اجزای ساختمان و هزینه های اجرایی آن، شامل آهن آلات، اجرای اسکلت، آجر و سیمان و سایر مصالح ساختمانی، 50 درصد بهای در و پنجره، طرح و اجرای تاسیسات و تجهیزات چوبی و مبلمان را برعهده گرفتند. بدین ترتیب به همت خیرین حاضر، اعم از مطالبه کنندگان بهای تجهیزات هتل و اعضای هیات مدیره ی انجمن، نه تنها امکان احداث ساختمان آسایشگاه فراهم شد، بلکه پرداخت بدهی ها هم منتفی گردید.
مستندات آن نشست و اسناد و مدارک حمایت های مالی خیرین از طرح های انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد، در بایگانی انجمن موجود است و همواره قابل مراجعه و مشاهده ی علاقمندان خواهد بود.
 
 
 


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید