دپارتمان آموزش و پژوهش»اعضا»سایر اعضا» مسئول تحقیق و توسعه رادیوتراپی

مسئول تحقیق و توسعه در رادیوتراپی:

سارا عبدالهی

مدیریت تحقیق و توسعه در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) در زیر شاخه کمیته آموزش و پژوهش، هدایتگر چرخه رادیوتراپی به سمت تکنیک های درمانی پیشرفته تر و موثرتر است

 

  • وظایف:

نیاز سنجی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی برای ارتقای شیوهای درمانی و مشاوره موثر به انجمن حمایت از بیماران سرطانی در حرکت موثر و بهینه به سمت هدف و چشم انداز مصوب مجموعه

راه اندازی تکنیک های پرتو درمانی جدید و کارا در آسیب رسانی بیشتر به تومور و حفظ سطح کیفیت زندگی بیماران

تهیه دستورالعمل های منطبق با استاندارد روز دنیا در کلیه بخش های مرتبط با ارایه درمان پیشرفته

آموزش پرسنل ارایه دهنده تکنیک از فیزیک پزشکان و کارشناسان درمان برای به کار گیری صحیح و دقیق ابزار و پیروی کامل و دقیق دستورالعمل های مصوب

نظارت بر کیفیت پایدار درمان مورد ارایه از طریق برنامه های جامع ممیزی و تضمین کیفیت

هدایت مطالعات پژوهشی در راستای ارتقای سطح کیفیت و دقت درمان

حفظ جریان جاری ارتقای روز به روز و طراحی پلان های پیشروی مستمر و پایدار

از جمله فعالیت های موثر این بخش در طی سال های گذشته در راستای توسعه پرتودرمانی میتوان به موارد زیر اشاره کرد. .

راه اندازی درمانی براکی تراپی پیشرفته برمبنای تصویر برداری سه بعدی روزانه

راه اندازی شیوه پرتودرمانی پیشرفته Adaptive IMRT به همراه تصویر برداری سه بعدی در اتاق درمان ( 3D IGRT) برای اولین بار درکشور

راه اندازی سه مدالیته تصویر برداری برای اطمینان از کیفیت درمانهای پیشرفته با روشهای Cone Beam CT, Electronic Portal Imaging CT on Rail,

راه اندازی تصویر برداری سی تی چهار بعدی برای بررسی و پایش حرکات تومور به واسطه تنفس برای اولین بار درکشور

آموزش و باز آموزی فیزیک پزشکان و کارشناسان درمان در نحوه به کار گیری دقیق و صحیح تکنیکهای درمانی و تکنولوژی پیشرفته

تدوین پروتکل های درون بخشی منطبق با استاندارد روز دنیا در کل چرخه درمانی و نظارت بر تضمین کیفیت درمانهای پیشرفته جاری در مجموعه

راه اندازی کمیته پژوهشی سرطان (Cancer Research Committee / CRCO ) با هدف ارتقای سطح کیفیت درمان و ارایه پرتودرمانی بهینه

راه اندازی و هدایت کمیته جامع تضمین کیفیت در راستای استاندارد سازی کلیه بخش های مرتبط به پرتودرمانی پیشرفته

 
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید