مدیر دپارتمان

دکتر مهدیه دیانی (متخصص رادیو انکولوژی)

 

  • وظایف:

انتصاب مسئولین واحد های زير مجموعه

گزارش عملکرد دپارتمان به هیات مدیره انجمن

نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی کمیته

ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در جهت اهداف دپارتمان

نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی واحدهاي زيرمجموعه

انتخاب موسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي مورد نياز در فرايند آموزش

نظارت و ارزشيابي فرايندهاي آموزشي، تعيين ميزان حصول به اهداف آموزشي و محاسبه نرخ

شناسايي، ارزيابي و تهيه امكانات و تجهيزات، انتخاب اساتيد و موسسات مجاز آموزشي و پيش بيني اعتبارات مورد نياز جهت برگزاري دوره هاي آموزشي

طراحي و تعيين توان مندي هاي مورد نياز جهت جذب و استخدام نيروي انساني مورد نياز در كليه رشته هاي شغلي

انجام مكاتبات بين المللي جهت رفع مشكلات احتمالي و ارتقاي امكانات موجود در دپارتمان

نياز سنجي، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي مركز

بررسي موسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي مورد نياز در فرايند آموزش

بررسي مسايل و مشكلات آموزشي و ارائه راه كارهاي مناسب براي انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

كارايي و اثربخشي برنامه هاي آموزشي برگزار شده

نظارت و بررسي امور مربوط به پروپوزال ها و پروژه هاي علمي مطرح شده در مركز درماني

نظارت بر امكانات، تجهيزات و نرم افزارهاي آموزشي و پژوهشي

نظارت بر روند ثبت داده ها در واحد ثبت سرطان توسط كارشناسان مربوطه

نظارت و كنترل واحد پيگيري وضعيت بيماران

نظارت بر امور طراحي بروشورها، مجلات و كتابچه هاي آموزشي

نظارت بر امكانات، تجهيزات و نرم افزارهاي آموزشي و بررسي و رفع نقص ها و مشكلات موجود

...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید