فعالیت ها» برنامه های علمی
برنامه های علمی
سال 1397
  • برگزاری جلسه هم اندیشی با موضوع وقفه هاي ناخواسته درماني؛ مديريت و جبران (1397/07/19)
  • جايزه برترين مطالعه ارايه شده در راستاي افزايش كيفيت درمان براكي تراپي مرکز (1397/09/20)
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید