عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان
معرفی» برنامه هاي عملياتي و جاري انجمن

برنامه های عملیاتی و جاری انجمن

برنامه هاي عملياتي و جاري انجمن:

ساخت، تكميل، تجهيز و توسعه پروژه هاي:
  • توسعه مركز تخصصي راديوتراپي و انكولوژي رضا (ع)
  • ساخت، تکمیل و تجهیز بيمارستان انكولوژي ناظران
  • ساخت، تکمیل و تجهیز زائرسرا (آسايشگاه)

 

 
 


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید