عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان
اخبار
شروع فعالیت آزمایشگاه مرکز درمانی رضا (ع)
تاريخ درج خبر :1388/10/19

آزمایشگاه مرکز درمانی رضا (ع) فعالیت رسمی خود را با مسؤلیت فنی آقای دکتر معصومیان متخصص پاتولوژی آغاز نمود.

این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی جهت انجام انواع آزمایشات آماده اراﺌه خدمات به کلیه شهروندان محترم می باشد....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید