اخبار
تاريخ درج خبر :1397/07/23
پذیرش مقاله در ژورنال براکی تراپی انجمن براکی تراپی آمریکا (1397/07/23)

مقاله "بازنگری و تصحیح کتابخانه داده های دزیمتریک چشمه کبالت - 60 BEBIG" نوشته سارا عبدالهی مدیر تحقیق و توسعه رادیوتراپی مرکز در ژورنال براکی تراپی انجمن براکی تراپی آمریکا پذیرفته شد.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد مقاله سارا عبدالهی مدیر تحقیق و توسعه رادیوتراپی مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) مقاله ای تحت عنوان "بازنگری و تصحیح کتابخانه   داده های دزیمتریک چشمه کبالت - 60 BEBIG" به ژورنال براکی تراپی انجمن براکی تراپی آمریکا ارایه نمود که مورد پذیرش ژورنال قرار گرفت.

 

 

 

 

بازنگری و تصحیح کتابخانه داده ­های دزیمتریک چشمه کبالت-60 BEBIG: اثر تغییرات در داده های تک چشمه بر توزیع دز کلینیکی

 

هدف مطالعه و اهمیت کلینیکی نتایج:

در همه روش­های پرتودرمانی، محاسبات دزسنجی نقشی کلیدی ایفا می­کند تا با تحویل دقیق دز، پیوند قابل اعتمادی بین اثر پرتو و نتایج کلینیکی برقرار شود. روش براکی تراپی علاوه بر داشتن پیشینه تاریخی بسیار موفق، امروزه به کمک مهندسی نوین به عنوان یک روش پرتودرمانی پیشرفته شناخته می­شود که از لحاظ الگوی توزیع دز، اثرات رادیوبیولوژیکی، و هزینه­های درمانی نسبت به روش­های پرتودرمانی خارجی به خصوص در درمان بدخیمی های GYN، سرطان پروستات و سارکوما ارجحیت دارد.

اساسی ترین مساله در هر روش پرتودرمانی، تحویل دقیق دز تجویزی است که موفقیت در کنترل موضعی تومور با کم ترین عوارض جانبی را تضمین می­کند. به این ترتیب، برآورد عدم قطعیت در دز تحویلی از ضرورت­های هر بخش درمانی است، اگرچه به دلیل پیچیدگی این فرآیند، اغلب بخش­های براکی تراپی از فقدان بحث در مورد عدم قطعیت رنج می­برند.

اخیرا چشمه کبالت-60 (Co0.A86)، تجهیزات مربوط به آن و سیستم طرح درمان HDRplus 3.0 از شرکت آلمانی BEBIG، در مرکز نصب شده است و درمان بیماران به این روش انجام می­شود. پس از راه اندازی اولیه سیستم، تیم براکی تراپی تصمیم گرفت که عدم قطعیت در تحویل دز را برآورد نموده و تا حد امکان آن را کمینه کند. این مطالعه در گام اول تلاش نموده است تا ویژگی­های کامل دزیمتریک چشمه Co0.A86 را با استفاده از شبیه سازی دقیق مونت کارلو به صورت کتابخانه­ای با مش­بندی­ بسیار کوچک ارائه کند. دقیق بودن شبیه­سازی مونت کارلو یکی از جنبه­های فیزیکی مساله است که بر صحت تحویل دز اثر می­گذارد. مطابق TG-138، سهم بزرگ تری از عدم قطعیت، ناشی از درون­یابی و استخراج داده­ها می­باشد. به همین دلیل، رزولوشن فضایی بالا در کتابخانه داده­های دزیمتری برای کمینه سازی عدم قطعیت ضروری به نظر می­رسد. تحلیل­های ما نشان داده است که در این مطالعه، عدم قطعیت مربوط به جنبه محاسبات فیزیکی را نسبت به برآوردهای TG-138 حدودا 20 برابر بهبود یافته است.

در نهایت پس از تولید کتابخانه جدید، این سوال مطرح می­شود که آیا عدم تطابق بین داده­های این مطالعه و مقادیری که در گذشته منتشر شده­اند و در حال حاضر در طرح درمان مورد استفاده قرار می­گیرند، از لحاظ کلینیکی معنادار است؟ برای پاسخ به این پرسش، به عنوان گام بعدی در این مطالعه، توزیع دز با استفاده از مجموعه داده­های مختلف (Granero، داده های گزارش 229، و این مطالعه) برای چند مورد کلینیکی نمونه برآورد شده است.

نتایج این پژوهش به طور کلی نشان می­دهد که در توزیع دز تک چشمه، نواحی دارای اختلاف­های نسبی بزرگ (از مرتبه 10%±  و حتی 20%±)  اغلب در مجاورت چشمه قرار دارند. بنابراین، اختلاف بین داده­های تک چشمه وقتی مهم خواهند بود که بافت در نزدیکی نقاط توقف قرار داشته باشد. به این ترتیب، هندسه اپلیکاتور نقش تعیین کننده­ای در قابل مشاهده بودن اختلافات از منظر کلینیک دارد. به­طور خاص، تفاوت معناداری در براکی تراپی درون بافتی بین این پژوهش و مطالعات پیشین وجود دارد که در آن 22% از حجم هدف (CTV) تفاوتی بین 1%± و 10%± و حتی بیشتر را نشان می­دهند. علاوه بر هندسه اپلیکاتور، نقاط و زمان­های توقف چشمه به عنوان یک عامل مهم دیگر باعث کمرنگ شدن اختلافات توزیع دز تک چشمه در توزیع دز کلینیکی می­شود. از آن جا که دز تحویلی مجموعی وزن­دار از توزیع دز تک چشمه­ هاست، برهم نهی دز ناشی از توقف چشمه در نقاط مختلف می­تواند تا حدی اختلاف­های نسبی مشاهده شده در حالت تک چشمه را خنثی سازد.

Research & Development in Brachytherapy

: 15/09/2018Date of publication

 Brachytherapy Journal / The official journal of American Brachytherapy Society (2017 Impact Factor: 2.227)Journal:

Study:

A Revised Dosimetric Characterization of 60Co BEBIG Source: From Single Source Data to Clinical Dose Distribution

Sara Abdollahi1, Mahdieh Dayyani1, Elie Hoseinian-Azghadi2, Hashem Miri-Hakimabad2, and Laleh Rafat-Motavalli2

1 Reza Radiotherapy and Oncology Center, Mashhad, Iran

2 Physics Department, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید