اخبار
تاريخ درج خبر :1397/09/20
جايزه برترين مطالعه ارايه شده در راستاي افزايش كيفيت درمان براكي تراپي مرکز (1397/09/20)

به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد در اولين نشست مشترك جامعه راديوتراپي و انكولوژي اروپا و آسيا (ESTRO meets Asia) که در تاریخ 9 دسامبر 2018 (18 آذر) در کشور سنگاپور برگزار شد، مقاله ارسالی کمیته پژوهشی سرطان مرکز تخصصی ردیوتراپی و انکولوژی رضا (ع)  با عنوان "تحلیل عدم قطعیت در ویژگی های دزیمتریک چشمه براکی تراپی HDR  مدل Co0.A86"  موفق به کسب عنوان برترين مطالعه ارايه شده در راستاي افزايش كيفيت درمان براكي شد.

سارا عبدالهی، مدیر تحقیق و توسعه رادیوتراپی مرکز نماینده تیم پژوهشی در نشست یاد شده بوده است. این در حالی است که این موفقیت علمی مرهون فعالیت شبانه روزی محققینی است که در کنار ایشان ساختار کمیته را شکل داده و به بهانه دست یافت این موفقیت از تلاش های آنان تقدیر می شود.

اعضای محترم این تیم عبارتند از:  

 

 

  • خانم دکتر مهدیه دیانی، متخصص رادیوتراپی و انکولوژی و مدیر کمیته آموزش و پژوهش مرکز
  • آقای دکتر هاشم میری حکیم آباد، استاد تمام فیزیک هسته ای و مدیر گروه فیزیک هسته ای دانشگاه فردوسی مشهد
  • خانم دکتر لاله رفعت متولی، دانشیار گروه فیزیک هسته ای دانشگاه فردوسی مشهد
  • خانم دکتر علیه حسینیان اذغدی، پژوهشگر گروه فیزیک هسته ای دانشگاه فردوسی مشهد

در چکیده این مقاله آمده است:

روش براکی تراپی به لحاظ نقشه توزیع دز، اثرات رادیوبیولوژیکی و همچنین هزینه درمان در بسیاری از تومورها بر سایر روش­ها ارجحیت دارد. در این روش، مانند سایر مدل­های پرتودرمانی، برآورد و به حداقل رساندن عدم قطعیت دز تحویلی به بیمار با هدف بهبود کنترل موضعی تومور و کاهش عوارض جانبی در اندام­های سالم باید توسط کادر فیزیک پزشکی انجام ­شود. اما در براکی تراپی علاوه بر آن که عدم قطعیت دز تحویلی معمولا بزرگ تر از سایر روش­ها پیش بینی می­شود، برآورد مقدار آن نیز فرآیندی بسیار پیچیده است. به طور کلی عدم قطعیت شامل دو بخش اصلی فیزیکی و کلینیکی است که مطابق دستورالعمل­های GEC-ESTRO و AAPM، باید برای تمام چشمه­هایی که در کلینیک مورد استفاده قرار می­گیرند، تعیین شود.

به این منظور، کمیته پژوهشی سرطان در مرکز مسوول برآورد عدم قطعیت بخش براکی تراپی مرکز شد.

در اولین گام، تعیین عدم قطعیت داده های دزیمتریک چشمه که به روش مونت کارلو تهیه می­شوند، به عنوان یکی از مولفه های بخش فیزیکی در دستور کار قرار گرفت. برای چشمه Co0.A86، تاکنون سه دسته داده دزیمتریک و همچنین داده های مورد اجماع AAPM/ESTRO در گزارش 229 منتشر شده­اند. اما تاکنون هیچ یک از این مطالعات تحلیل عدم قطعیت توصیه شده در دستورالعمل TG-138 را فراهم نکرده­اند. این مطالعه با توسل به روش­های دقیق آماری، جزییات تحلیل عدم قطعیت برای داده های جدید دزیمتریک چشمه که توسط همین گروه محاسبه شده­اند را ارائه می­کند.

تمامی منابعی که می­توانند باعث خطا در محاسبات مونت کارلو باشند، اعم از: ابعاد، جنس، و چگالی مواد به کار رفته در ساختار چشمه، طیف انرژی گسیلی از آن، چگالی و سایز فانتوم، ساختار شبکه مش که دزسنجی در آن انجام شده، داده­های سطح مقطع و همچنین خطاهای آماری، همگی در برآورد عدم قطعیت داده­ها لحاظ شده­اند.

مقدار عدم قطعیت نهایی برای شدت گرمای هوا، آهنگ دز در فاصله­ های 1 و 5 سانتی ­متر از چشمه و ثابت آهنگ دز به ترتیب 04/0%، 1/0%، 09/0%، و 11/0% به دست آمد. TG-138 در سال 2011 مقدار 6/1% را برای آهنگ دز در فاصله 1 سانتی متر اعلام کرده است که نتایج این مطالعه کاهش قابل توجهی (از مرتبه 16 برابر) را نشان می­دهد.

بنابراین بارگذاری این داده­های جدید در سیستم طرح درمان می­تواند دقت دز تحویلی به بیمار را به مراتب بهبود بخشد.

برای مشاهده پوستر مقاله اینجا کلیک کنید....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید