اخبار
تاريخ درج خبر :1397/02/08
استفاده تعداد 3348 بیمار از خدمات واحد آموزش بیماران در مرکز طی سال 1396 (1397/02/08)

واحد آموزش بیماران می کوشد با ارایه آموزش های لازم هر چه بیشتر از دغدغه های بیماران و خانواده های آنان در مسیر درمان بکاهد و شرایطی را برای بیماران فراهم آورد تا با آرامش بیشتر دوره درمان را طی کنند.

به گزارش روابط عمومی انجمن خریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، در سال 1396 تعداد 3348 بیمار از واحد آموزش بیماران این مرکز بهره مند شدند. این بیماران قبل از شروع درمان به این واحد ارجاع داده شده تا با توجه به نوع درمان، آموزش های لازم قبل، حین و بعد از درمان را جهت ارتقا کیفیت زندگی و کاهش عوارض ناشی از درمان ها و نیز مدیریت عوارض جانبی فرا گیرند.

  • هدف از آموزش بیمار:
  • حفظ و ارتقا سلامتی و پیشگیری از بیماری
  • بازگشت به سلامتی
  • سازگاری با اختلال در عملکرد 

 

 ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید